Актуално

Одобрени са всички 9 проекта, с които кандидатстваха кметства и учебни заведения от Самоковско пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Финансирането на проектните предложение се осигурява от Министерството на околната среда и водите по националната кампания „За чиста околна среда“ за озеленяване, изграждане [...]

Община Самоков организира Национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф“

Националната награда „Захарий Зограф“ е една от най-престижните награди за живопис в страната. За българския художник наградата е мярка за най-високи творчески постижения [...]