8 269лв. за газови кладенци на депото за смет в Самоков

 Съветниците на сесията си миналия четвъртък взеха решение относно ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 и чл.60 от ЗУО за изграждане на един нов и надграждане на четири съществуващи газови кладенци. Стойността на изграждането е 8 269,20 лева с ДДС.