8 неделя след Пасха – Петдесетница

На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове.
Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след юдейската Пасха.
На Петдесетница Апостолите, заедно със Света Богородица, били събрани в Сионската горница (в Иерусалим), където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на Иисус Христос. Около третия час по еврейско време (девет часа по наше време), чули голям шум от небето и над тях слязъл Светият Дух във вид на огнени езици. Веднага божественият огън пламнал в душите на апостолите и изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на различни, непознати за тях дотогава чужди езици.
Тогава свети апостол Петър произнесъл първата си пламенна проповед. След това апостолите постановили християните да възпоменават това велико събитие – слизането на Светия Дух – всяка година на този ден.
Денят Петдесетница от древни времена се смята за рожден ден на Христовата църква, в която во веки обитава Божествената благодат на Светия Дух. Понеделникът след Петдесетница е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, чрез Който ни се дарява всяка мъдрост и Който е източникът на живота.
Христо Темелски