64 000лв. за огрдата на ДГ „Самоково“, започва ремонт и на покрива на школото в Ярлово

article-bills-hero

Комисията за избор на изпълнител за ремонт на оградата на ДГ„Самоково” проведе  първото си заседание. Община Самоков обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши предвидения ремонт по изготвения проект. Документи за участие подадоха четири фирми – „Божков Билд”, Сиби Билд”, „Данаила Билд” и трите със седалище Самоков и „Ринекс – М” от Благоевград. На първото си заседание, комисията прегледа фирмената документация. Предстои изготвянето на протокол за допускането до участниците на втори етап, когато ще бъдат разгледани депозираните оферти.
Община Самоков спечели финансиране по „Красива България” с проект, чрез който се предвижда обновяване на оградата на ДГ “Самоково”. Проектът е на обща стойност 64 хил. лв., Общината осигурява собствено финансиране в размер на 55% от общата сума. Предвижда се цялостен ремонт – премахване на старата ограда, направа на куфраж и полагане на бетонов фундамент, върху който ще бъде монтирана поцинкована армировъчна мрежа. Фундаментът ще бъде облицован с камък. За реализацията на проекта ще бъдат разкрити 33,5 работни места – уточниха от общинска администрация.

Избран е изпълнител, който да извърши ремонта на покрива на училището в село Ярлово.
На обявената обществена поръчка се явиха пет фирми. На финален етап бяха оценени офертите, в които се съдържат ценовите предложения, възможности, срокове, гаранции и др. Комисията изготви протокол, на база получените оценки и за изпълнител бе избрана фирма „Никстрой 06” ЕООД, с ценово предложение от 65 798 лв.. Строително-ремонтните дейности ще се финансират със средства, отпуснати по искане на Община Самоков от Министерство на образованието.

В момента състоянието на конструктивните елементи на покрива е лошо, няма идроизолация, между дъсчената обшивка и керемидите има рогозки, които са изгнили и в помещенията на последния етаж има течове – споделиха от Общината. Предвижда се цялостна подмяна на дървения покрив с цел пълноценно покриване на сградата и защитата й от неблагоприятни външни атмосферни влияния, подмяна на керемидите, нова хидроизолация. Архитектурният образ на сградата не се променя. Всички елементи са оразмерени да поемат натоварвания от сняг. Училище „Васил Левски” се намира в най-отдалеченото от Самоков, в него учат над 100 деца.