60 000лв. финансова помощ за болницата

Общинските съветници на сесията си в четвъртък гласуваха докладна на кмета свързана с утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2018г. Увеличен бе планът по разхода във  „Здравеопазване“ със сумата 60 000 лв.

Промяната е с цел финансово подпомагане на „МБАЛ-Самоков” ЕЕООД и във връзка с докладна записка на д-р Красимира Ковачка за поемане част от разходите за хигиенизиране на сградата на болницата, поддържане на общите части и прилежащите терени към нея, както и поддръжка на асансьорните уредби.