6 милиона лв. за Шишманово кале от Европейския съюз

77178293_3041817259166299_3724380508474310656_o

Днес се проведе обществено обсъждане на проект „Самоков- културен мост през вековете“, с който Общината ще кандидатства за финансиране пред ОП „Региони в растеж“.

Проектът е на стойност 8 млн. лв. и е с три подобекта. На днешното обсъждане бяха представени идейните проекти за Шишманово кале, Цари Мали Град и Образописовата къща.

Най-мащабен от трите ще бъде за Шишманово кале, който ще се финансира с 6 млн. лв. Предвижда се реставрация, консервация, социализация и експониране на обекта. До момента са разкрити едва 10% от този обект. Към обекта се предвижда изграждане на паркинг и посетителски център.

За Образописовата къща ще се инвестират 860 хил. лв. за реставрация, консервация и социализация на обекта. Ще се възстановят стенописите и ще се благоустрои пространството около къщата.

За Цари Мали град се предвижда цялостно възстановяване на западната стена и реставрация на една занаятчийска и една битова къща до нея, както и изграждане на посетителски пътеки.