583 200лв.кредит за машина за сметището. Ще се вдигнат ли данъците за смет – питат съветници

Съветниците разрешиха на кмета Владимир Георгиев да поиска безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ за закупуване на техника за новото сметище.

Новото депо трябва да започне да функционира от октомври – каза на сесията в петък градоначалникът. Стана ясно също, че  необходима сумата от 583 200 лева. При изграждането на центъра се взе решение той да бъде стопанисван и управляван от Общината. Кметът Георгиев докладва пред съветниците, че вече са направени искания до Министерство на околната среда и водите за отпускане на необходимата сума, но са получили отказ. От администрацията поясниха, че е необходимо сметището да започне да функционира, за да се затворят депата на четирите общини, които ще се обслужват от сметището в Самоков.

До края на септември трябва да бъде готов проектът за рекултивация на старото сметище. За тази процедура са осигурени около 2 млн и половина лева – припомнят от Общината.

От общинска администрация допълват още, че все още няма яснота как ще се определя размерът на такса смет за следваща година.