4 млн и 300 хил. лв. от Оперативна програма „Развитие на селските райони“на ЕС

Днес бе даден старт на изпълнението на проект „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Самоков”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на селските райони”.
Символична първа копка бе направена на пътя за село Драгушиново. Присъстваха фирмите – изпълнители по поръчката и фирмата, която ще изпълнява строителния надзор.

Кметът Георгиев изрази задоволството си от бързото приключване на процедурите и възможността проектът да стартира още през този строителен сезон.

„Ремонт на довеждащата до селата инфраструктура е изключително важен. Освен чрез външно финансиране, Община Самоков заделя значителни средства за ивестиции в инфраструктурата и благоустрояването, което цели да помогне за развитието на селата“ – коментираха от общинска администрация. 

Дейностите трябва да приключат до 2020 година. С 4 млн и 300 хил. лв. ще се финансира рехабилитацията чрез строително-ремонтни дейности на общинските пътища, сред които са Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, пътят за Белчин, както и пътят, свързващ Злокучане с пътя за София.

Освен ремонт на настилката и изграждане на отводнителни канавки, проектът предвижда и кабелен канал по трасетата на пътищата, с цел предотвратяване прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за слагане на оптични или друг вид кабели.

Предвидено е поставянето на пътна маркировка и пътни знаци, съобразено с изискванията на Закона за движение по пътищата и изготвения предварителен проект.