37 горски стопанства ще бъдат сертифицирани като устойчиви структури със защитени екосистеми

Ще бъдат ли включени територии от Самоковско – питат местните жители

Югозападното държавно предприятие започна подготовката по сертифицирането на 37 горски стопанства като устойчиви структури със защитени екосистеми.

За да получат международния етикет за устойчиво управление на горите, който гарантира баланса между икономическите дейности в тях и опазването на богато разнообразие от растителни и животински видове, стопанствата ще увеличат площите, в които няма да се допуска човешка дейност. Те трябва да бъдат минимум 10 процента от общата територия на на горските стопанства, като половината от тях  да са вековни гори. Единствено в силно деградирали горски екосистеми се допускат възстановителни мерки с цел подпомагане на природното равновесие. Горските масиви се обособяват с цел опазване на застрашени екосистеми в различни части на стопанствата. След определяне на  площите в съответствие с националния стандарт по FSC за България, 37-те териториални поделения от ЮЗДП ще стартират процедура за получаване на международния етикет за горски продукти.