3,6 млн. за нови инвестиционни проекти за идните 2 години подготви екипът на кмета инж. Джоргов

3,6 млн. лв. с ДДС за изготвянето на нови инвестиционни проекти за следващите 2 години е планирал новият екип на новия кмет на Самоков инж. Ангел Джоргов. Общината обяви обществена поръчка в търсене на фирма, която да се заеме с бъдещите проекти, постъпилите оферти ще се отгворят на 24 април.
Поставеното задание по обществената поръчка е: „Изготвяне на инвестиционни проекти и свързаните с тях предварителни проучвания и задания за проектиране. Реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура.“
Посочва се, че срокът на действие на договора ще бъде или до изтичането на 2 години, или до изчерпването на предвидения ресурс.
Срокът за изпълнение на всяка възложена дейност ще бъде допълнително уточняван в зависимост от обхвата и сложността.
От община Самоков просторно са описали дейностите, с които следва да се занимава избраната фирма. Сред тях изготвяне на прединвестиционни проучвания, осигуряване на визи за проектиране, изясняване на собствеността на имотите, извадки от ОУП и ПУП. Извършване на дейности за сдобиване със становища и указания, изготвяне на технически задания за проектиране. Обследване на съществуващи обекти, проучване на архивни материали, геодезично заснемане на обекти. Оглед на съществуващото състояние на обекта или строежа. Изготвяне на становище с препоръки за отстраняване на дефекти. Съставяне и/или актуализация на технически паспорти.
Изготвяне на инвестиционни проекти, остойностяване на предложените идейни варианти. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по всички необходими части; Съгласуване на работния инвестиционен проект с необходимите инстанции, упражняване на авторски надзор и др.