15 185 тона смет на самоковци за 2019г., от Невестино – 135 тона, от Трекляно – 73 тона, Долна баня – 147 тона

20200625_184105

Пред съветниците началникът на новото депо Поповянски и администрацията отчетоха дейността за 2019г. От РИОСВ са преведени отчисления в размер на 587 311лв., от тях 117 511лв. са разходвани за направени разходи през предходните години.

С 469 800лв. е закупена техника и др. инвестиции. Гласуваният бюджет за миналата година е бил 468 422лв. Изпълнението на приходна част и разходна е 93,71% или 438 932лв.

От община Самоков в депото са постъпили 15 185 тона, в това число от общински градски център – 713 тона.

От Ихтиман  – 1 865 тона, от Костенец – 76 тона, от Долна баня е приет отпадък – 147 тона.

На база договори с други общини – от Невестино  – 135 тона, от Трекляно – 73 тона, по договор с фирма „ДДД- 1″ ООД са постъпили 9 тона през декември.

Разходната част е 438 932лв. за годината. 235 699 лв. са за заплати, на щат има 22 души.

59 506лв. за външни услуги, за издръжка – 189 584лв. 27 561лв. е платено за охрана, закупена е метеорологична станция за нуждите на депото.

Остава нерешен проблемът с изхвърлянето на смет около селата в общината. През последните месеци Самоков влезе в новините на националните медии с бунищата в оклоностите на насалените места и със сметището между града и село Драгушиново, чието почистване струва скъпо на общинския бюджет.