15 минути гратис до пазара

На сесията през декември Общински съвет за пореден път разисква синята зона до пазара. Както и досега, в близост до пазара ще може да се паркира и няма да се плаща, ако возилото престоява 15 минути.

Работещите на пазара призоваха да бъде премахната синята зона до пазара, тъй като се създават неудобства и за търговците, и за пазаруващите. „В повечето градове около пазарите няма такива зони. Моля ви не гласувайте това предложение“ – апелира Антон Благоев и допълни, че за 15 минути не може човек да пазарува спокойно. Общинският съветник от ГЕРБ инж. Александър Кроснев предложи вместо 15 минути гратисният престой да стане 30 минути, но то не бе прието.

С 15 гласа „за“, 5  „въздържам се“ и 2 „против“ бе прието само 15 минути да не се заплащат при паркиране до пазара.