14 Цар-Шишманови дни в Самоков – от 2-ри до 4-ти октомври

Организационният комитет на Четиринадесетите Цар-Шишманови дни в Самоков съобщи, че те са насрочени за 02.-04.10.2020 г.

Темата е: ТРАДИЦИЯТА – СВЕЩЕНО И ПРОФАННО (ФОЛКЛОР – ЛИТЕРАТУРА – ИСТОРИЯ). Към днешна дата се планира присъственото провеждане на научното събитие при спазването на противоепидемичните изисквания, описани в заповедта на Министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов – № РД-01-452/04.08.2020 г. – припомня председателт на Организационния комитет – доц. д-р Константин Рангочев.
Тази година Цар-Шишмановите дни са посветени на 230 години от рождението на самоковеца Константин Фотинов (1790-1858), възрожденски книжовник, издател, преводач;

150 години от учредяването на Българската Екзархия (1870 г.);

45 години от издаването на сборника „Народни песни от Самоков и Самоковско” (1975 г., посм.) на самоковеца проф. Васил Стоин (1880-1938), световноизвестен фолклорист и етномузиколог.
На участниците в НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ се предлагат за обсъждане широк кръг от проблемни области, свързани с:
• Традицията като идентичност: локална – регионална – национална;
• Свещеното в традицията: свещени места, предмети, ритуали, текстове, преживявания;
• Устна и писмена традиция: диалект – език – книжовност – печат;
• Наследената традиция: антична, средновековна, възрожденска, капиталистическа, социалистическа;
• Традицията в преход – граници и динамика на процеса;
• Клишетата на социализма: бит – култура – традиция ;
• Метаморфозите на българската музикална и танцова традиция от Освобождението до днес;
• Автентичните фолклорни текстове и съвременната българска култура;
• Новите „стари” традиции и новите „стари” празници: уподобената традиция и припознатата традиция;
• Съвременна „фолклоризация” на празничността: религиозна – официална – спонтанна;
• Медии – празничност – традиция: връзки и взаимоотношения;
• Носители (създатели) и потребители на традицията днес: читалища, неформални общности, фолк ъндърграунд, интелектуални кръгове, политически структури, медийни организации, социални мрежи;
• Формиране и форматиране на традициите: феноменът Damnatio memoriae ‘осъждане на паметта’.
В програмата са включени още КРЪГЛА МАСА за обсъждане на съвременното научно и организационно състояние на българската етнология и фолклористика, ХV фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА, отличаване на изявени етнолози, медиевисти и археолози с ГОДИШНИ НАГРАДИ на имената на проф. Тодор Иванов Живков, семейство Добреви и Асоциация „Онгъл”.
Организатор на научното събитие е Асоциация „Онгъл“ .