1 200 000 лв. от държавния бюджет за ремонти по транспортната инфраструктура

56770594_2587129471301749_5533488014212202496_n

Ремонтно-възстановителните дейности се извършват със средства, отпуснати от държавния бюджет по линия на бедствия и аварии. 
Община Самоков, след наводнението от юли 2017, представи пред междуведомствената комисия искане за възстановяване на пострадалите обекти, който бе одобрен и за ремонта им бяха отпуснати 1 200 000 лв.

Приключи един от 40-те обекта, които ще бъдат ремонтирани за извършване на аварийно -възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на територията на община Самоков. Извършено бе изграждане на мостово съоръжение на улицата към гробищния парк на село Продановци, с поставянето на тръби и изграждане на настилка. Извърши се цялостно почистване на речното корито и кастрене на дърветата по поречието. В момента се работи по обекти от поръчката в село Бели Искър. Ще се ремонтират обекти и в селата Мала Църква, Горни Окол, Широки дол и Шипочан.

В селата ще бъдат извършени възстановителни дейности по поречието на селските реки и ремонт на мостове, пострадали от наводнението, както и ремонт на улични настилки. Възстановяване на уличната настилка ще се прави и в Боровец. За Самоков е предвидено възстановяване на мостовете на река Боклуджа, отстраняване на пораженията по стената на коритото, възстановяване на дървени мостчета в парк Лаго, коритото на река Бистрица, подпорната стена в парк Ридо и корекция на Гръчко дере.