Ясни са темите на „Цар-Шишмановите дни“ – Самоков 2020г.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ на тема ТРАДИЦИЯТА – СВЕЩЕНО И ПРОФАННО (ФОЛКЛОР – ЛИТЕРАТУРА – ИСТОРИЯ) ще се състоят в периода 2. – 4. октомври 2020 г. в конферентните зали на хотел „Арена Самоков“ – съобщава настоятелството на Асоциация „Онгъл“.

Те ще бъдат посветени на 230 години от рождението на Константин Фотинов (1790-1858), възрожденски книжовник, издател, преводач; 150 години от учредяването на Българската Екзархия (1870 г.); 45 години от издаването на сб. „Народни песни от Самоков и Самоковско” (1975 г., посм.) на самоковеца проф. Васил Стоин (1880-1938), световноизвестен фолклорист и етномузиколог.