Яйцата за Великден: Хуманното отглеждане на кокошките е все по-важно за българите

Повечето от сънародниците ни биха платили по-висока цена за яйца от ферми, осигуряващи по-хуманни условия за кокошките, но малка част знаят как да разпознаят по-етичните яйца

Мнозинството от пълнолетните българи – 89% – смятат за неморално отглеждането на кокошки в клетки, след като има по-хуманни алтернативи. Това сочат данните на агенция „СОВА ХАРИС”. Те са от ново, представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено в периода 19–24 април. Изследването е по поръчка на сдружение КАЖИ.

По данни на БАБХ 67,9% от капацитета на фермите за кокошки-носачки у нас е за клетъчно отглеждане. В тези ферми се отглеждат около 3 милиона птици. Останалите използват алтернативни системи – подово, свободно или био отглеждане – считани за по-хуманни. В ЕС под 50% от кокошките за яйца се отглеждат в клетки.

Според проучването 85,5 на сто от пълнолетните българи са на мнение, че условията на отглеждане на кокошките имат ефект и върху качеството на яйцата. Убежденията на гражданите не се променят и предвид евентуалните по-високи цени, с 81,4% споделящи, че биха платили повече за яйца от ферми, осигуряващи по-хуманни условия за кокошките. Едва една пета обаче споделят, че знаят какво означават кодовете върху яйцата, показващи кой е видът отглеждане и дали става дума за яйца с код 3 – от клетъчно отглеждане.

„Една кокошка, отглеждана във ферма с клетки, има малко повече пространство от един стандартен лист хартия. Това е толкова малко, че не може да разпери крилете си целия си живот. Всеки неин ден минава върху под от метална тел. Не може да рови в земята, да търси храна, да играе, както би правила на свобода. Дори да се движи свободно почти не може. Този начин на отглеждане ограничава почти всички поведения, които тези птици биха правили, ако бяха свободни. Третира ги като нищо повече от машини за яйца.”, коментира пред БНР Стефан Димитров, координатор на кампанията „Разперени криле” в КАЖИ.

Към момента над 2000 корпорации по света са публикували етичен ангажимент, с който да се откажат от продажбата и употребата на яйца с код 3 – от ферми с клетки. У нас като част от „Разперени криле” над 27 фирми са публикували такъв ангажимент, включително водещи вериги супермаркети в страната.

Близо 10 000 са подписалите онлайн петицията razperenikrile.bg, деклариращи, че отказват да купуват яйца с код 3.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „СОВА ХАРИС” в периода 19-24 април 2021 г. сред 800 български граждани по метода на стандартизираното телефонно интервю, с квота по пол и възраст. Изследването е по поръчка на сдружение КАЖИ.

Стефан Димитров, Управителени съвет на сдружение КАЖИ