Ще се реши ли проблемът на Боровец с ВиК?

От началото на следващия строителен сезон ще започне реализацията на проекта за изграждане на ВиК на Боровец – увериха в петък от общинска администрация. Община Самоков е подписала договора за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Стойността на проекта е 2 793 755 лв. и включва подмяна на водопровода в курорта и довършване на канализация за отвеждането на отпадните води в Пречиствателна станция „Яйцето“.

Предвидени за реконструкция са 3 176 м водопровод, обхващащ най-големите хотели – „Рила”, „Самоков“ и района на „Златния триъгълник”. Предвидено е и изграждането на дублиращ колектор до „Яйцето”, тъй като разрешителното на „Песъко” е изтекло и всички, заустени в него канали с новия проект чрез дублиращия колектор да се отвеждат отпадните води до Пречиствателната станция.

Канализационната мрежа, която ще се подменя, е около 2 км и включва изграждането на 9 колектора. Проведените процедури от Община Самоков са признати и подписаните договори със спечелилия обществената поръчка консорциум „Екип Боровец” през юни 2014г. е валиден.

„Строителните дейности ще започнат след края на активния туристически сезон и трябва да приключат в рамките на четири месеца. С изграждането на ВиК системата ще се реши един сериозен проблем, особено по отношение на събирането и отвеждането на отпадните води. Пречиствателната станция на курорта има достатъчен капацитет, за да поеме много по-голямо количество, от това, което курорта отделя в момента“ – казаха за сайта „Самоков инфо“ от Общината.