Предстои подписване на договор за прехвъляне на имот на Общината за приют

„С решение на Министерски съвет от 12 ноември, имотът и сградата в бившия стопански двор на село Продановци се предоставя за стопанисване от Община Самоков. Имотът беше собственост на Министерство на земеделието, храните и горите – Българска агенция по безопасност на храните. Община Самоков заяви желание да стопанисва имота, с намерението там да изгради приют за бездомни кучета, още през 2017. От юни 2019 преписката бе в Министерство на регионалното развитие. С настояване на кмета и със съдействието на областния управител на Софийска област, преписката бе разгледана и искането уважено. Предстои сключване на договор между Областна управа и Община Самоков за безвъзмездно прехвърляне на имота“ – съобщават днес от Общината.
Сградата е едноетажна, с голям двор и е много подходяща за изграждане на приют за бездомни кучета – допълват още от258199832_5136796109668393_7546607941482852986_n Общината258105675_5136796143001723_4206802663857424686_n.