Ще се обсъжда обявяването на две нови защитени зони в района на Рила

 На интернет страницата на МОСВ вчера бяха публикувани проектозаповедите за обявяване на две защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“, които обхващат  ниските части на Рила. Едната зона е „Рила буфер” и е определена за опазване на дивите птици, другата – „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Защитените зони попадат в териториалния обхват на община Благоевград, община Белица, община Разлог, община Симитли, община Якоруда, област Благоевград, община Бобошево, община Дупница, община Рила, община Сапарева баня, област Кюстендил, община Белово, община Велинград, област Пазарджик, община Долна баня, община Костенец, община Самоков, Софийска област.

Проектозаповедите са изготвени съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и в съответствие със законовите разпоредби пълният текст на всяка от тях и съпътстващата ги информация са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите в Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.

От най-активното в момента и независимо екологично Сдружение „Балканка“ коментираха новината така:

„Скръбна вест. Ретроградното Министерство на Злото е пуснало за обсъждане заповедите за обявяване на ЗЗ Рила Буфер /за птиците/ и Ниска Рила /за местообитанията/. Ние не знаем за птиците, обаче Заповедта за Ниска Рила е направо трагикомична, в брутално нарушение на ЗБР и на Директивата за местообитанията.

Освен всичко, ВЕЦ-ове ще са разрешени НАВСЯКЪДЕ, докога бе, уважаеми от МОСВ с тия дребни, мижави, хитри номерца, бе? Не се ли научихте от Пирин, Кресна, язовир Яденица и т.н. и т.н.“ – е част от текста на коментара на природозащитниците. Сдружение „Балканка“ изрази много активно позицията си за водната криза в Перник и според запознати тя е най-адекватна към момента.

https://www.moew.government.bg/…/zapochva-obstestveno-obsu…/