Ще променят облика на пазара

От Общината съобщиха, че имат готовност да обявят конкурс за идеен проект за пазара. Местната власт иска проектът да предвиди закрита част с  двуетажно тяло, както и широки покрити пространства за базар, където ще се предлага собствена продукция от земеделието и животновъдството. Предвижда се изграждането на подземен паркинг и складови помещения. В околното пространство на пазара се предвижда цялостна реконструкция на съществуващата тротоарна и улична мрежа, както и обособяването на нови паркоместа. 
„В близост до Общинския пазар е ул. „Житна чаршия“, за която се предвижда да бъде пешеходна зона.
 Целта е да се разтовари Централна градска част от автомобилния трафик и да се върне някогашната визия на ул. „Житна чаршия“ като атрактивна търговска и пешеходна зона“ – оповестиха още специалистите в общинска администрация.