Ще предложат представители в Асоциация общински гори

На проведено заседание на ПК по ”Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика” бяха предложени  представители на Общината и Общински съвет в Общото събрание на Асоциацията за общински гори /АОС/. На сесията в петък Постоянната комисия ще предложи представители да бъдат кметът Владимир Георгиев и Владимир Малинов – шеф на Общинското лесничейство”, а за негов заместник – Мартин Илиев – заместник – директор на горското.