Ще правят нова Спешна помощ в Самоков?

Има дума скоро да почне изграждане на нова Спешна помощ в Самоков, по инфо от общинска адмивистрация. Община Самоков е дала право на строеж на Министерство на здравеопазването. Поради забавяне на реализацията, ОбС гласува удължаване на срока и изграждането е започнало в началото на този строителен сезон. Общината е направила Подробен устройствен план на общинския терен, върху който ще бъде Центърът за спешна помощ.

Теренът се намира в югозападния край на двора на МБАЛ – Самоков. С решение на ОбС бяха отредени 1000 кв. метра площ, които се предоставят безвъзмездно на Министерство на здравеопазването. На тях се изгражда нова едноетажна сграда със застроена площ от 600 кв. м.

От Общината съобщават още, че сградата ще бъде с два достъпа. Единият вход ще бъде от улицата, а другият ще бъде от досегашния вход за Бърза помощ.