Ще правят културен дом в Доспей за 160 000лв.

Местната инициативна група – Самоков спечели финансиране на проект „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей. Финансирането се осигурява по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Проектът е на стойност 160 хил. лв. и чрез него на мястото на здравната служба ще бъде създаден културен дом – уточняват от Общината.

Сградата е необходима за дейността на читалището, защото ще даде възможност за обособяване на библиотека и репетиционна зала – уточняват още от Общината. Обособяването на библиотека щяло да даде възможност читалището да кандидатства по програма „Глобални библиотеки”. Предвижда се и обособяването на репетиционна зала, в която ще могат да репетират над 50-те самодейци, които към момента ползват салона на читалището в Доспей. „Салонът е прекалено голям и много трудно се отоплява, което се отразява негативно върху условията за развиване на дейността ни” – коментира Ковачка – секретар на читалището.

Реализацията на проекта предвижда ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на бившата здравна служба, чрез поставяне на външна топлоизолация, подмяна елинсталация, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на нова инсталация за отопление, подмяна на подови настилки, осигуряване на достъпна среда – допълват от Общината.

Ще бъде ремонтирана и оградата, а на обособеното дворно място ще се направи вертикална планировка, с алеи и кътове за сядане – казват още от Общината. Преди около година със средства от общинския бюджет бе основно ремонтиран покрива на сградата, за което сайтът „Самоков инфо“ писа.