Ще има 4 нови портиери в депото

На сесията си преди дни съветниците разрешиха на администрацията увеличение броя на щатния персонал в ОП „Регионален център за управление на отпадъците” – гр. Самоков. Пояснено беше, че това се прави с цел по- добра организация на работа на входа на депото и по- голяма ефективност на системата за управление на отпадъци на територията на общината.

Общински съвет даде съгласие в ОП „Регионален център за управление на отпадъци” – гр. Самоков да се увеличи щатната численост на персонала счетири допълнителни бройки за длъжността „портиер”.