Ще има скулптура на Анастас Карастоянов

Съветниците на юлската си сесия взеха решение по постъпило предложение за поставяне на монументално декоративен елемент  скулптурна композиция, състояща се от фигурата на Анастас Карастоянов.

Общински съвет – Самоков даде съгласие за поставяне на преместваем монументално декоративен елемент „Скулптурна композиция“ състояща се от фигурата на Анастас Карастоянов. Кметът на Самоков ще продължи процедурата по съгласуване с Министерство на Културата по реда на чл.62, ал.8 от ЗУТ, след изготвяяне на архитектурен проект, конструктивно становище и проект за благоустрояване на прилежащото пространство, с цел издаване на разрешение за поставяне.