Ще има обществено обсъждане за общински кредит

В Общината в четвъртък ще се проведе обществено обсъждане. На него институцията ще огласи подробности по намерението си да кандидатства за кредит. Той е нужен за подмяна на цялото улично осветление – в града и в селата. “За нас са много добри условията и ефектът” – заяви пред медиите днес кметът Владимир Георгиев.

ПОКАНАТА е за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг oт Община Самоков във връзка с реализирането на проект “Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на 26 населени места в община Самоков”. Все още не е съобщен часът за начало на обсъждането.