Ще има ли оправия с незаконната сеч?

Близо 700 проверки по Закона за горите са извършили горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – София през изминалия месец. Пет процента от проверките са приключили със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Горските служители са установили повече от 80 куб. м незаконна дървесина при извършените проверки.

Проверени са 403 моторни превозни средства (МПС), транспортиращи дървесина, 88 обекта за складиране, преработка и експедиране на дървесина и 88 обекта за добив на дървесина и 36 физически лица.

През периода са разгледани и проверени на терен 42 броя план-извлечения и горскостопански програми. Констатираните нарушения са за незаконен добив на дървесина, немаркирана с контролна горска марка и без превозни билети, за липса на постоянно видеонаблюдение на обекти за търговия с дървесина, както и за несъответствия в електронните дневници на търговците.