Ще гласуват да се дадат пари за училища

Спортното училище ще се подпомогне с 23 228лв. за тренировки през ваканциите; 1 300лв. искат от ОУ „Христо Максимов“ за униформи

На предстоящата сесия на Общински съвет ще гласуват предложение да се дадат пари от бюджета за училища в града. Едно от предложенията на Постоянната комисия по образовение е Общински съвет да допълни свое Решение № 754, по протокол № 22 / 23.02.2017г. за разпределение на средствата за подкрепа на спорта и да утвърди сумата от 23 228 лв. за консумативи и издръжка на спортната база и общежитието към СУ „Н.Велчев“ във връзка с провеждане на спортно-тренировъчна дейност през ваканционните и неучебните дни в календарната 2017 г. Средствата за реализация на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, разпределени съгласно Правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, за 2017 година са в размер на 133 942 лв. – уточняват съветниците от Постоянната комисия по образование.

До съветниците е стигнала и докладна записка от Антоанета Николова, директор на ОУ „Христо Максимов”. Тя иска пари за училищни униформи и в четвъртък на сесията си Общински съвет ще решава за отпускането на 1276, 80лв.

По предложение от друга директорка – Камелия Асенова, шеф на НУ „Станислав Доспевски”, ще бъдат гласувани пари за Кристиан Владимиров Барански – ученик от Iа клас в същото школо. Сумата от 500лв. е за награда – за постигнати отлични резултати в Международното математическо състезание „Математика без граници. За успеха на Крисиан в. „Вяра“ писа подробно в репортаж от миналата седмица.