Школата в Гуцал и Ковачевци – на търг

article-bills-hero

На 04.10. 2019г. от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на бившото училище в село Гуцал. Според решение на съметниците, взето на сесията им през месец юни, новото му предназначение е за книгохранилище на библиотечни единици от библиотечния фонд”. Търгът ще даде начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 150,00 лв. без ДДС.

Срок на действие на договора за наем е десет години.

В същия ден, но петнайсет минути по-рано ще се проведе и търг в Заседателната зала на Общината, стая № 317/, за отдаване под наем на част от 1-ви етаж – 100,00 кв.м. от „Училище”, с. Ковачевци, както и част от двора на същия имот с площ 150,00 кв.м., с предназначение – база за събиране, сушене и преработване на билки”. Търгът ще даде начална месечна наемна тръжна цена за имота – 262,50 лв. без ДДС. Срок на действие на договора за наем е пет години.