Четири проекта за Натура 2000 на български природозащитни организации финалисти в конкурс на Европейската комисия

Четири проекта, в които участват представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, са сред 24-те финалисти за наградата „Натура 2000“ на Европейската комисия.

Призът се присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на европейската екологична мрежа Натура 2000. Наградите се връчват от 2013 г., за да се популяризират усилията на всички европейски държави да опазват защитените зони от Натура 2000 и да се признае постигнатото от различни организации и институции. Мотото на наградата „Натура 2000“ за 2016 година е „Богатство, което чака да бъде открито“. Церемонията по награждаването ще бъде в Брюксел на 23 май 2016 г.

Кои са четирите проекта финалисти от България?

 

  1. Проектът на „Зелени Балкани – Стара Загора“ за възстановяване на белошипата ветрушка е една от най-успешните практически дейности в съвременната българска природозащита. Той доведе до завръщането на един изчезнал за страната ни вид – белошипата ветрушка, след десетилетия, през които нямаше данни за гнезденето й в България. В периода 2013-2015г., над 200 малки белошипи ветрушки полетяха на свобода. Те бяха внесени от Испания, размножени във волиерни условия в Спасителния център за диви животни в Стара Загора или излюпени в новосъздадената колония. Понастоящем в Сакар планина гнездят около 10 двойки, които използват специално поставените за целта изкуствени гнездилки. Проектът включва и редица други дейности – от устойчиво стопанисване на тревни местообитания до работа с деца и местни хора, маркиране и проследяване със сателитни предаватели на птици от колонията, ежедневен мониторинг.

 

  1. Проектът „За Балкана и хората“ се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в 9 Натура 2000 зони, природните паркове Българка и Врачански Балкан и Национален парк Централен Балкан. Той се занимава с екосистемни услуги, подкрепа на селски стопани, които отглеждат стадата или пчелите си в Натура 2000 зони, организира детска природна академия Узана и опазва местни породи. По него работят пет български организации – Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците, четири швейцарски организации – Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE, както и Министерство на земеделието и храните чрез Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

  1. Проектът за опазване на дунавските есетри в България и Румъния на международната природозащитна организация WWF в България, Румъния и Австрия цели да се справи с прекомерния улов, който е основната пряка заплаха за оцеляването на тези риби, известни като „динозаврите на Дунава“. Работеше се с рибари, правоохранителни органи, отговорни политически представители, ферми за отглеждане и развъждане на есетрови риби, преработватели и търговци на хайвер в Румъния и България. Проектът е финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз и следва препоръките на плана за действие за опазването на есетровите риби в басейна на река Дунав, приет от Съвета на Европа през 2005 г.

 

  1. Опазването на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица – малката белочела гъска, чиито бройки намаляват застрашително в Югоизточна Европа, свърза партньори като Гръцкото орнитологическо дружество, министерствата на околната среда на Гърция и Финландия, Българско дружество за защита на птиците и WWF Финландия. Бяха предриети спешни мерки за опазване на местата, където птиците зимуват и почиват, съчетани с работа по подобряване на законодателството, повишаване на познаваемостта и образователни инициативи в 15-те държави, над които преминава маршрутът на тази птица. Проектът е финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз и Норвежкият фонд за околна среда.

Константин Иванов