ЧЕЗ информира абонатите си за 20-дневен срок за плащане на сметките

article-bills-hero

От ЧЕЗ електро уведомяват своите абонати, че срокът за заплащане на сметките за ток за битови клиенти е 20 дни. Клиентите имат възможност да се регистрират за безплатна услуга СМС проверка на сметка

При забавяне на плащането на дължимите суми за консумирана еленергия, клиентите на дружеството ще уведомяват по телефон, пелектронна поща или чрез писмо на хартиен носител. Това вече може да стане и чрез СМС. Регистрация за услугата може да се извърши на еднократен номер170077, със съдържание на цифрите на клиентския номер, който се намира във фактурата. Клиентът заплаща еднократно изходящото съобщение за регистрация, според тарифния си план, без увеличение на цената. След регистрация, проверката на задължения се извършва с кратко съобщение с текст „smetka с латински букви, което се изпраща на смс-номера. Всички разходи по изпращане на информативни СМС-и се поемат от ЧЕЗ. Всеки клиент има право на избор за получаване на фактурата – – по пощата на хартиен носител или по интернет на имейл, подаден от клиента след регистрация на услугата . Повече подробности можете да получите от сайта на ЧЕЗ или на клиентския номер 0 700 10010.