Час по български в Библиотеката с учителя Красимир Димитров и Милена Бичакова

Преди дни ученици от Гимназията по туризъм в Самоков имаха урок по български език и литература в Библиотеката.

Учителят им Красимир Димитров ги доведе в Библиотеката, за да може практически да се запознаят с темата на урока по български за 12 клас „Библиография“. „Този урок е най-уместно да се проведе в залата на Общинската библиотека, която разполага със систематичен и с азбучен каталог. Учениците за пръв път влизат в залите на Библиотеката. Предишния ден доведох друг клас, те също останаха очаровани и проявиха интерес към Библиотеката и начините, по които може да се четат книги от нея. Проявиха истински интерес към книгите“ – сподели Красимир Димитров. Той има 38 години педагогическа практика.

Библиотекарката Милена Бичакова им показа как да се ориентират при търсене на книги в залите, как се попълват бележките за заемане на книги, разгледаха отделните  зали в Библиотеката, включително залата за научна, специализирана и техническа литература, запознаха се и с възможностите за ползване на електронния каталог чрез компютрите в една от залите на Библиотеката.

„За учениците, които идват за пръв път, е много интересно и полезно. Показваме им систематичния каталог, как се откриват автори,  книги, теми, както и различните помещения и техните функции – читалня, заемна, компютърна зала“ – сподели Милена Бичакова от Общинската библиотека в Самоков.

След урока учениците разгледаха много книги, списания и вестници, някои от тях снимаха с телефоните си любовни стихотворения. 

smart