Цари Мали град с приходи от 450 000лв. през миналата година. Децата от Самоков се водят редовно там под строй

През месец май поне на два пъти ученици от ОУ “Христо Максимов” се водиха организирано на посещения в Цари Мали град. Те, естествено, чрез заплатената входна такса носят приходи за общинското предприятие. И понеже екскурзията е школска и минава като прощална за изтеклата учебна година, родителите не протестират, че децата им за периода от няколко години, докато са в съответното школо, ще посетят белчинския обект. Друга тема подсказва питането истина ли е, че луксозният Цари Мали град се издържа в голямата си част от децата в Самоков?

От данни на Веселин Хаджиангелов – шеф на Градския исторически музей в Самоков, става ясно, че през миналата гоидна е получена държавна субсидия 180 745лв. Приходите в Цари Мали град са били 450 000лв., от които приходи от стопанска дейност – 349 727лв. Той поясни пред съветниците, че приходната част за държавни и местни данъци се формира от продажба на билети, сувенири, книги и консигнация / 30%/.

Разходите за заплати на 11 работници в Цари мали град са били на стойност 80 239лв., за поддръжка на въжения мост са били необходими 4 320лв., за снегопочистване на комплекса и подходите към него – 7 466лв., за рекламни статии и реклама са дадени 2 639лв. Доста солено е излязло на Общината и мероприятието в навечерието на изборите миналата година джаз концерта и възстановката са погълнали 9 750лв. “Ефектът от тях бе широко отразяване във фейсбук и другите социални мрежи” – пояснява в отчета си през Общински съвет Самоков Веселин Хаджиангелов. От разходите за текущ ремонт най-голям е за ремонта на въжения град – 12 373лв.