„Царицата на Рила” се завърна на Яворова поляна

В края на миналата седмица на скалата в местността Яворова поляна бе поставена отново паметната плоча на Мами Праматарова, която преди няколко години някой бабаит махна. Инициативата за събитието бе на Дирекция „Национален парк „Рила“в чест на 60-годишнината от рождението на Мими Праматарова.
Както е изестно, тя е първият директор на НП „Рила“.
Събитието беше открито от директора на Национален парк „Рила“ – Красимир Андонов.
В инициативата участваха представители на МОСВ и природозащитната общност в България, научни и образователни институции и неправителствени организации, служители на Парка.
Приветствия имаше от Ивелина Василева, министър на околната среда и водите , Димитър Стоев – началник на отдел „Защитени територии“ към министерството, Жеко Спиридонов – сдружение „Природен фонд“, Светлана Аладжем – фондация „Информация и природозащита“, Камелия Георгиева – Национален доверителен еg_2219ad90e05dd26d7a465f1400bf468c_cf7121f31824844e67906abf818a226dIMG_0373IMG_0384коФонд, Васил Петров – фондация „Рила планина“ и д-р Камелия Грънчарова – сестра на Мими Праматарова. Проф. Димитър Пеев, автор на ботаническия маршрут, представи специализирания маршрут и разнообразието от редки и защитени растителни видове срещащи се в района.
На паметната плоча на Мими Праматарова в местността Големия мост бяха поднесени венци и цветя, а младите природолюбители от Ученически клуб „Приятели на Национален парк Рила“ към Обединен детски комплекс – Благоевград раздаваха паметна брошура „Ботанически маршрут Приятели на растенията – Мими Праматарова“ и информационни материали за защитената територия

Самият ботанически маршрут „Приятели на растенията“ е изграден на територията на парка в чест на Мими Праматарова, за нейната сърцатост и професионализъм в защитата на природата. През 2006 г. на една от скалите на първата по рода си специализирана ботаническа пътека в България беше открита паметна плоча, за да може всеки посетител да научи за „Царицата на Рила“.
Мими Праматарова е родена на 4 юни 1956 г. в Благоевград. Завършва гимназия през 1974 г. в родния си град. Като ученичка участва активно в кръжоците по биология в гимназията. От 1976 до 1981 г. следва биология в биологическия факултет на Софийския университет. Специализира екология и опазване на растителността и флората. Участва в Научноизследователската ботаническа студентска експедиция “Странджа – Сакар 1977 – 1979 г.” Събрани, обработени и предадени са около 5000 хербарни листа. От научноизследователската ботаническа студентска експедиция “Източна Стара планина” – 1980-1981 г. са събрани и предадени 2500 хербарни листа. От двете експедиции са направени представителни колекции за Природонаучен Музей, Бургас. От 1981 до 1990 г. работи като биолог в Национален парк “Пирин.
През тези години Мими Праматарова създава и оставя изключително богат хербарий за Националния парк, който и до сега се поддържа и е в основата на информацията за управлението на парка. Остават и десетки нейни тетрадки и дневници, съдържащи изключително ценна информация за биоразнообразието на парка. Голяма част от тази информация е в основата на дисертационни трудове за парк “Пирин”, с което Мими дава своя съществен принос и за развитието на ботаническата наука в България.
От 1990 до 1996 година Мими работи като главен експерт по биологичното разнообразие в Районната инспекция по околна среда Благоевград. Тя е известна със своята последователност при прилагане на принципите и законодателството в сферата на природозащитата. Участва активно при подготовката и обявяването на Национален парк “Рила”.
От 1996 година до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк “Рила”. Може да се каже, че тя понесе на раменете си цялата тежест за създаването на институцията, на екипа, и за създаването и приемането на първия План за управление на парка. Като Директор на Национален парк “Рила” Мими Праматарова твърдо поема всяка новаторска идея, разбира и се стреми към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. Също в този период тя истински и в дълбочина разбира и най-важното – да приложи непоколебимо принципа за широко участие при управление на парка. Вместо в конфликт с противниците, тя поема по стръмния път на привличане на партньори и печелене на поддръжници. В тази си работа тя истински увлича своите колеги и става пример и за управителите на други защитени територии.
С изключителната си любов и енергия Мими Праматарова се отдава на работата с деца. Хиляди са децата, които тя е заразила с неподправената си любов към природата. Изключителна в своите познания и умения в областта на природозащитата, тя винаги има смелостта да бъде първа и да посрещне и осъществи всяка нова идея. Гледа надалече в бъдещето и е сигурна в успеха на новото.
“Кристално чиста в делата и помислите си, в чисто човешки план, Мими Праматарова бе забележителен, верен приятел, жизнерадостна, силна, ярка във всичките си изяви!” – припомниха приятелите и колегите й на събитието в петък.