Фирма “Мальовица” с куп задължения

Една от закъсалите фирми на Община Самоков “Мальовица” ЕООД приключи 2015г. със задължения към доставчици в размер на 460,00лв.

“Към персонала имаме задължения 4074,00лв. – неплатени заплати за месец декември миналата година” – казаха от фирмата. Дължи още 1309,00лв. към общественото осигуряване. Данъчните задължения са 2112,00лв. – за Данък общ доход и ДДС за миналата година.

От “Мальовица” признават, че имат и други краткотрайни задължения към Общината – 12300, 00лв. – пари за собствено участие в проект, реализиран през 2012г. и ДДС. Имали обаче погасителен план, който предвижда всяка година да се плащат по 1200,00лв.

През миналата година във фирмата са работили 12 души, като 50% са трудоустроени и с намалена работоспособност. Дейността на “Мальовица” ЕООД е основно шивашка. Работи на ишлеме. Реализираните й приходи за 2015г. са 92397.00лв. “Заявките за нашия пазар са малко” – казват още от фирмата.