Финансов отчет даде и Цари Мали град

Ръководството на комплекса в Белчин даде отчет пред съветниците на сесията им миналата седмица.

През 2020г. Цари Мали град е регистриран като второстепенен разпоредитил към Общината. Изпълненението на приходната част е 165 215лв. Приходи от билети и беседи са 162 215лв., от сувенири – 3 000лв. От държавата са получени трансфери от фонд „Безработица по време на пандемията и затварянето в размер на 9 984лв.

Посетителите са били 41 898 души, от тях платени – 31 158. Безплатно са посетили обекта 10 740, сред които инвалиди, деца, пенсионери и др.

Изпълненнието на разходната част е 238 833лв.

Разходи за заплти – 88 158лв. Разходи за питейна вода, канцеларски материали и др. – 10 903лв., за горива и еленергия – 9 951лв., най-голямо е перото за външни услуги – 68 661лв. – за охрана – 18 070лв., за снегопочистване и косене на трева – 12 653лв., за поддръжка на въжениея мост – 8 640лв., поддръжка на фуникуляра – 24 480лв., ремонт на въжения мост – 28 720лв.