Филип Кирев, пред сайта „Самоков инфо“: В нашата програма има раздел за развитието на туризма

Млад, доказан и уважаван професионалист, с изявени от години убеждения на демократ поведе листата на кандидат-депутатите на Реформаторския блок в Софийска област.

Филип Кирев е роден през 1973 годин . Семеен е, има висше образование – магистър инженер. Завършил е Математическа гимназия и Техническия университет в София.

От 1993 година е член на СДС и се занимава с активна политическа дейност. От 1998 година работи като ръководител и координатор по Европейски проекти и има успешно реализирани над 20 проекта, насочени предимно към младите хора в сферите на образованието, културата, международните  обмени и социалните  дейности. От 2000 г. e председател на Управителния съвет на Сдружение Национална младежка мрежа и председател на Настоятелството на Народно читалище „Джон Атанасов“.

-Г-н Кирев, Вие за първи път сте водач на листа в София област. Познавате ли проблемите на региона?

-Аз вече съм бил в листата на Реформаторския блок в София област на предишните парламентарни избори. Освен това няколко години бях и председател на областната структура на СДС и твърдя, че познавам доста добре както проблемите, така и предимствата на региона. Последните две години работих в Министерство на икономиката и насочих доста усилия за развитието на бизнеса и подобряване на условията за инвестиции в София област – в  индустриални зони Божурище, индустриални зони Елин Пелин, в Костинброд и Ботевград.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бяха финансирани много проекти в София-област. Голяма част от парите по тази програма бяха насочени именно към фирмите и бизнеса в областта.

-Районът е много специфичен – има и големи индустриални центрове, и места, в които приоритет е туризмът. Областта е разнолика.

-Използвам случая да поздравя Копривщица, че вече е официално влезе в списъка на ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. Аз познавам много добре потенциала на региона и ще работя като народен представител за неговото развитие и процъфтяване. Това е моето предимство пред конкурентите ми от другите политически сили, защото аз вече съм работил за развитието на областта и знам веднага откъде да започна, когато вляза в парламента.

 –Какво предлага коалиция Реформаторски блок – Глас народен в програмата си?

-Нашата програма има три основни стълба – ще работим за:

Силна държава в секторите, формиращи публичната среда за живот на хората, при ясна обвързаност между упражняването на правата и изпълнението на задълженията.

Икономика, растяща с бързи темпове, гарантираща конкуренцията, предприемачеството и свободата от административен произвол.

Модерен патриотичен идеал, основан на разбирането, че отстояването на българската национална идентичност и българските национални цели минава през включването им в общите политики на съюзите и общностите, в които България участва.

В бъдещия парламент ще подкрепяме всички предложения и политики, създаващи условия за реализацията на тези три най-важни наши намерения.

Най-важната тема в обществото обаче са доходите на хората, демографската криза, грижите за децата и социално слабите….

-Точно затова политиките за повишаване на доходите са точка първа от политическата ни програма!

Ние твърдим, че доходите в секторите образование, здравеопазване, национална сигурност и отбрана трябва да растат изпреварващо, разбира се – в условията на стабилен икономически растеж от минимум 3%.

Необходими са наистина решителни мерки за спиране на източването на НОИ през инвалидните пенсии, които в момента съставляват 42% от всички пенсии в страната.

Ще създадем модерен, икономически обоснован модел за определяне на минималната работна заплата, включващ производителност на труда, инфлация, размер на средната работна заплата.

Работодателите трябва да бъдат насърчавани да разширяват инвестициите в квалификация на работниците, а социалните помощи –  да бъдат обвързани с полагането на общественополезен труд от всички получаващи ги, които са в работоспособна възраст и са здрави.

Децата с увреждания са изключително болезнена  тема и ще работя за създаване на комплекс от услуги за подкрепа на семействата им.

Отдавна настоявам да бъде изработена Българска национална доктрина, която да съдържа дългосрочна визия за развитието на българската нация.

Ние знаем, че извън България живеят много етнически българи, които трябва да бъдат приобщени към нацията ни. Затова ще настоявам за законови промени за облекчено и ускорено придобиване на българско гражданство за хора с българско самосъзнание, които са част от българските исторически общности зад граница.

София-област има огромен туристически потенциал. Политическите партии рядко отделят туризма от останалите сектори на икономиката, какво е отношението на РБ-ГН?

-В нашата програма има раздел, специално посветен на развитието на туризма в страната. България трябва да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация, предлагаща качествен и конкурентен туристически продукт, с особен акцент върху културно-историческия и балнео- и спа туризма.

Министерство на икономиката прие приоритетите за икономическите области, в които страната ни има потенциал и те са заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Един от тези приоритети е развитие на креативните и некреативни индустрии, което включва развитие на спа центрове, услуги за здравословен живот, в които София-област има много голям потенциал.
Софийска област е „като по поръчка правена“ точно за целогодишен туризъм: най-старият български ски курорт, уникални исторически и архитектурни паметници, великолепни природни забележителности, като Искърското дефиле, паркът Витоша и стотици други – всичко това е част от богатството, което трябва да впрегнем, за да работи за жителите на областта.

За мен Боровец е най-добрият зимен курорт в България и смятам, че и там има още много какво да се направи.

За цялата страна ще настояваме услугите в курортите да се подобрят, включително с изграждане на допълнителни лифтове и съоръжения, където се налага. Средствата за туристическа реклама на България също трябва да бъдат увеличени, а контролът върху качеството на туристическия продукт да бъде максимално ефективен.