Училищен автобус за СУ „Отец Паисий“

Съветниците гласуваха положително докладна записка във връзка с постъпил доклад – искане от директора на СУ „Отец Паисий“ Лили Минкова. То е за предоставяне за безвъзмездно ползване на училищен автобус,  за извозване на ученици от селата Марица, Гуцал, Шипочан и Радуил. На основание Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с Договор от 30.01.2006 г. между Община Самоков и Министерство на образованието и науката Общински съвет предостави за ползване на СУ „Отец Паисий” училищен автобус марка „Хюндай” за превоз на ученици.