Ученици от СОУ „Отец Паисий“ участваха в конференция заедно с министър Кунева

В „София Тех Парк“ се проведе конференцията „Умения на 21. век в образованието“.

В нея взеха участие 15 ученици от 11а клас на СОУ Отец Паисий, Самоков. В ролята си на водещ, Борис Даскалов, умело преведе присъстващите на конференцията през събитията за деня, а неговите съученички Даниела Конакчийска, Силвия Димитрова и Цветина Бармова бяха водещи на панелна дискусия, в която търсиха отговор на въпроса „Какво означава да бъдеш успешен в 21 век и какви умения са необходими за това?“.

Други единадесетокласници от СОУ Отец Паисий оказваха ценна помощ по време на конференцията с регистрацията и упътването на присъстващите, сред които бяха министърът на образованието Меглена Кунева, проф. Йоке Вуут – преподавател във Факултета по социални и поведенчески науки на Амстердамския университет, както и представители на висши учебни заведения, бизнес, НПО, училищни директори, учители и ученици. Заедно с екипа единадесетокласници активно се включиха в работните групи за развитие на уменията на 21 век на училищно ниво директорът на СОУ Отец Паисий – Лиляна Минкова и петима от преподавателите на единадесетокласниците. Дискусионен акцент на конференциата постави проф. Йоке Вуут с тезата, че учениците трябва да бъдат подготвени за такива професии и работни места, които днес не са популярни или не съществуват на пазара на труда. Тя отправи важни послания за ролята на ученика, като сътрудничество и комуникация, критично и интердисциплинарно мислене, умения за решаване на проблеми , продуктивност и дигитални умения.

Конференцията бе финалното събитие по проект „Функционална грамотност за 21. век: инструменти за оценка и методи на преподаване“.  Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се изпълнява от фондация“ Заедно в час“.

Целта на проекта е да разработи, имплементира и предостави за ползване набор от инструменти за цялостна оценка на въздействието върху ефективната подготовка на учениците за успешна реализация чрез образование.

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с резултатите от проекта и първи да разлистят разработения Наръчник за развиване на умения на 21. век в училище. Електронният вариант на наръчника ще може да бъде намерена на сайта на проекта – http://21stcenturyskills.info/