Ученици от Самоков събират средства за интерактивна библиотека

Magic book with magic lights

Инициативата е от Професионалната гимназия „Константин Фотинов“

Учениците от самоковската Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ събират средства за интерактивна библиотека. Заедно с техния учител – Костадинка Христова, започват да изготвят ученическото списание „#апостроф“.

По думите на учителката по български Костадинка Христова това списание е замислено като магазинно, но има и две сериозни рубрики.

„Едната рубрика се казва „Аз съм учил в „Константин Фотинов“, в която учениците пишат и взимат интервюта на хора, завършили нашата гимназия. Другата рубрика е „Човекът, който си заслужава да познаваш“ – тук се пише за хора, които са полезни за обществото и учениците“, допълва учителката.

Христова обясни, че за т. нар. интерактивна библиотека са нужни 25 хил. евро. В нея е предвидено да се провеждат класни дейности по различни предмети, като се ползват модерни технологии.

Ученичките Симеона Чакалова и Симона Захариева споделят, че е важно този кабинет да стане готов преди годишнината на училището от Самоков, което ще стане на 125 години.

„В чест на 125-годишнината от създаването на самоковската гимназия и в памет на нейния патрон Константин Фотинов (основоположник на периодичния печат в България – издал първото печатно списание) набираме средства за изграждането на езиково-литературен интерактивен кабинет „Библиотеката“ – казват от училището. „Този кабинет ще издигне на по-високо равнище работата и на преподавателите, и на учениците по езиците и по литература. В него часовете ще се провеждат по-интересно и по-пълноценно. Такъв кабинет ще даде възможност за прилагане на модерни интерактивни методи на обучение. Той ще бъде място и за извънкласни занимания на различни клубове към училището. – Лего клуб, клуб „Аз съм автор!“, който издава училищното списание, Клуб за творческо писане, клуб „Ученическа кинематография“ и др.

“ Учителите, които са работили и сега работят в ПГ “Констнтин Фотинов“, се смятат за последователи на неговото дело и се стараят да поддържат жив стремежа към знанието у младите хора. Нашата профилирана гимназия има 565 ученици от различен етнически състав. Те са разпределени в дневна и вечерна форма на обучение. За да се повиши още повече качеството на обучението, училището се нуждае от модерен кабинет с интерактивни възможности. За целта е необходима сума от 25 000 евро.

Тя ще бъде използвана за:

  1. Закупуване на мебелировка за кабинета – маси, столове, стелажи за книги, шкафове за учебни пособия и материали и др.
  2. Закупуване на техника – компютри и тяхното оборудване, медии, интерактивна дъска, екран и др.
  3. Закупуване на художествена и учебна литература, на учебни филми и учебен софтуер.
  4. Инсталиране на интернет

Самото училище също има своя принос в реализацията на проекта – то поема разходите за строително-ремонтните дейности на помещението, определено за кабинета.

Надяваме се на Вашия благороден отклик към нашата кампания, надяваме се, че всеки осъзнава колко е важно да се инвестира в образованието, за да се израстват пълноценни и стойностни личности. Каквато и сума да бъде събрана, тя ще бъде вложена според първоначалния замисъл, а кабинетът ще бъде изграждан постепенно в зависимост от възможностите, които дават набраните средства.

Някои хора не могат да дарят финансови средства, но това не означава, че не могат да помогнат.

  • Чрез опцията Boost всеки, който ни подкрепя, може да повиши пулса на кампанията. А високият пулс може да ни спечели платена реклама – и достъп до по-широка аудитория от дарители.
  • Нека се споделя нашата кампания в социалните мрежи.
  • Коментарите са страхотен начин приятелите ни да създадат шум около нашата кампанията. Коментирайки кампанията, на практика ние я разпространяваме и печелим популярност“ – споделят учиници и учители от ПГ „Константин Фотинов.