Утре обсъждат Ридо

Утре от 14 часа в сградата на Общината,  стая 427 ще се проведе обществено обсъждане за проект за специализиран подробен устройствен план  – паркоустрояване и благоустрояване на парк “Ридо” по кадастралната карта на гр.Самоков

Преди известно време главният архитект на Общината, Н. Клинчева, уточни пред медиите, че Община Самоков по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия участва с проект „Паркоустройство и благоустрояване на парк „Ридо“ – I-ви етап.  „Целта на проекта е да превърне крайградският лесопарк в завършен композиционен вид, без да нарушава основното предназначение на лесопарка и прилежащите зони, като осигурява условия за отдих в природосъобразна среда“ – заявиха от Общината. Според първоначалните данни се предвижда възстановяване на главните артерии на алейната мрежа на лесопарка,създаване на специализирана пътека на здравето, както  и изграждане на нови второстепенни алеи, оформяне на нови паркинг места, подмяна на парковите настилки, изграждане на зоните за отдих и детските игрови зони в съответствие с възрастовите групи на посетителите; внасяне на ново лесопарково обзавеждане.

Общината е кандидатствала и с проект за изграждане на спортно-туристически атракции, сред които стена за катерене с четири повърхности с различна сложност и оформление и байк парк.