Увеличават данъците за коли?

Общинска администрация е готова с предложението за изменение и допълнение на Наредбта за определяне размера на местните данъци. Тя е приета с решение на Общински съвет през 2010г.  и е допълвана през годините, включително през 2013г.

Към 31.11.2015г. събраните приходи от данък върху превозните средства са 833 581,47лв. До края на годината се очакват да постъпят още 10 000лв. Очакваното увеличение от настоящото предложение в постъпленията е със 102 576лв.