Трябват 3 086лв. за поправка на мерцедеса за синята зона, както и пари за ремонти

Мерцедесът, с който се обслужва синята зона в Самоков и  поставянето на скоби се нуждае от ремонт. За това бе докладвано на сесията на съветниците и те дадоха разрешение на общинска администрация да ползва средства от общинския бюджет в размер на 3 086лв. за ремонт на автомобил „Мерцедес Вито“ – Синя зона”.

Ще бъдат дадени и средства за ремонт на фасада на ПГ „Константин Фотинов” – сумата е 26 541 лв.

С решение на съветниците бе допълнена позиция в списъка за капиталови разходи за 2019 г. – „Възстановяване на пътно платно на общински път SF02579 /Cамоков-София-Горни Окол-Долни Окол /II-82/”. Ще трябват 4 706 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства за авторски и строителен надзор.

Още пари са необходими и за „ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – за изграждане на физкултурен салон”. Сумата е 41 351 лв.

Съветниците гласува и докладна записка от кмета за даване на съгласие за прехвърляне на медицинско оборудване на болницата. Става дума за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху общински активи на стойност 10 125, 50 лв. на общинско дружество „МБАЛ – Самоков” ЕООД.