Тръгват процедури за Спешен медицински център в Боровец

Общински съвет на вчерашната си сесия разреши на администрацията да започне процедури по  изработване изменение на ПУП за обособяване на УПИ, във връзка с изпълнение на инвестиционен проект от Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. и уверението на МЗ за изграждането на Център за спешна медицинска помощ на национално ниво на територията на Боровец. Съветниците дадоха съгласието си изработването на ПУП и образуване на нов УПИ – за „За ЦСМП”, съгласно представеното мотивирано предложение от Министерството.