Тома Белев подаде сигнал срещу „Труд“

ЦИК се произнесе по казус, предизивекан от отказ на в.“Труд“ да пуликува право на отговор на Тома Белев. Оказва се, че медията е допуснала злосоловене слещу Тома Белев, а след като засегнатият е изпратил текстове с право на отговор, те не се публикувани. Вероятно ще бъде заведено дело по надлежен ред срещу в.“Труд“ за оронване на престижа и нанесени нематериални щети върху Тома Белев.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с от Тома Белев – кандидат за общински съветник в Столична община от коалиция „Демократична България – Обединение“, за извършено нарушение от „Труд медиа“, представлявано от Петьо Христов Блъсков – управител, като собственик на печатна медиа и доставчик на онлайн новинарски услуги, за извършено нарушение на чл. 188, ал. 1 ИК.

В сигнала се сочи, че във вестник „Труд“ и в сайта му са публикувани шест публикации, по които е поискано право на отговор и такъв. Със сигнала се иска откриване на административнонаказателно производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Централната избирателна комисия е канстатирала, че е осъществено нарушение на чл. 188, ал. 1 ИК.