Теренът пред „Пирогов“ става собственост на болницата

Най-голямата спешна болница в България поема грижата за терена, който се намира пред входа на Мултипрофилното спешно отделение. С решение на Министерския съвет Министерство на здравеопазването прехвърля отговорността за лентата, през която минават линейките, за да докарат неотложни пациенти и паркингът до нея на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
„Това е целесъобразно и справедливо решение! „Пирогов“ ще се грижи мястото да бъде използвано изцяло за нуждите на нашите пациенти!” – с тези думи директорът на болницата професор Асен Балтов посрещна правителственото решение.
„През недалечната 1997-ма година, когато „Пирогов“ става търговско дружество, някак си са „забравили“ да прехвърлят паркинга. Много „забавна история“. И в един момент се оказва, че ако пациентите искат да се лекуват, трябва да си платят паркинга. Можете да си представите какви времена са били. Тази несправедливост я отстраняваме!“ – коментира премиерът Бойко Борисов.
Част от този терен ще осигури възможност „Пирогов“ да довърши модернизацията на сградата и да изгради външна аварийна стълба и съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания. „В дългосрочен план защо не и да се помисли за площадка за спешен авиотранспорт“ , обясни още проф. Балтов.