Тежките катастрофи са повече от миналата година

6054 тежки пътно-транспортни произшествия с 574 загинали и 7547 ранени са регистрирани в страната за периода от първи януари до 31 октомври. Това показват данните до този момент на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“. За сравнение през същия период на 2014 г. тежките ПТП са били 5897 /със 157 по-малко/, загиналите са били 563 /с 11 по-малко/, а ранените – 7277/с 270 по-малко/.
От общия брой загинали при тежки произшествия, 292 са били водачи, 155 – пътници, 114 – пешеходци, загинал е и един работник на пътя. Наблюдава се увеличение на загиналите пешеходци, като само през месец октомври те са 12.
В разпределението на произшествията по основни причини най-висок дял продължават да заемат тези, настъпили поради нарушения на водачите – 5839 ПТП  с 546 загинали и 7332 ранени. Основното нарушение е превишената и несъобразена скорост.
Поради неспазване на правилата за движение от пешеходци са настъпили 94 ПТП (с 9 загинали и 86 ранени. Анализът показва, че  преобладаващият брой ПТП при този вид нарушения е съвместна вина  – най-често неправилно движение на пешеходец по платното и несъобразена или превишена скорост на водача в населено място.
Липсата на дисциплина от страна на пешеходците, недостатъчното обезопасяване на уличната и пътна мрежа, ниското ниво на квалификация на водачите и нетолерантното поведение продължават да задържат високо нивото на пътно-транспортния травматизъм през десетте месеца на 2015 г.
През десетте месеца на годината са загинали 26 деца и са били ранени 929. Като пешеходци са загинали 12 и ранени 356 от тях (за 2014 г. – 3 загинали и 326 ранени); като пътници  – 11 загинали и 393 ранени (за 2014 г. – 24 загинали и 407 ранени); като водачи – 3 загинали, а 179 са ранени (за 2014 г. – 4 загинали и 164 ранени). Анализът на данните сочи, че броят на загиналите пешеходци на възраст до 17 години през десетте месеца на 2015 г. е нараснал чувствително – 12 загинали, в сравнение с 3 загинали през този период на 2014 г.
Пешеходците над 64 години продължават да са най-уязвимата възрастова група участници в пътното движение, като за десетте месеца на 2015 г. са загинали 57 (50,00% от общия брой 114 загинали пешеходци) и са ранени 482 (29,98% от общия брой 1608 ранени  пешеходци). Броят на загиналите пешеходци над 64 години представлява 9,93% от общия брой на всички загинали участници в пътното движение.