Танцовите състави на Кирил Амбарков с нови награди от фестивали