С пари от ЕС ремонтират къщата на Мара Малеева – Живкова в Говедарци

Днес бе подписан договор за спечеления от Община Самоков проект за изграждане на Туристически информационен център в село Говедарци – съобщиха от Общината.
Тристранният договор бе подписан от Васил Грудев – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ и Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков като бенефициент и в качеството му на председател на Управителния съвет на Местната инициативна група.
Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.
Одобреното проектно предложение „Преустройство на сгради в Говедарци с цел обособяването им в Туристически информационен център“ се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.на ЕС.
Проектът предвижда ремонт и реставрация на къщата на Мара Малеева, като обхваща три сгради. Основната е бивш музей с площ 130 кв.м. и ще бъде преустроен като Туристически информационен център. Другата, с площ 71 кв.м, ще бъде ремонтирана и оборудвана за етнографски музей, а третата ще се обособи като обслужваща сграда.