С още пари обезпечават Крайречната зона

На вчерашната сесия бе гласувано още едно решение, свързано с изграждането на Крайречната зона. Бе представено проектопредложението  на Постоянната комисия по  „Бюджет и финанси“ и последваха изказвания.  Предложението бе да се добавят нови позиции за отпускане на средства за изграждане на «Парк крайречна градска зона», с които средствата се увеличиха от 1 850 000 лв. на 2 110 000 лв. От тях 170 хил. лв. ще бъдат разходвани за проектиране и изграждане на панорамно кафе и архитектурна мембрана, 70 хил.лв. са предназначени за изграждане на детска площадка. Дофинансирането се налага поради липса на изготвени проекти към момента на обявяване на обществената поръчка за изпълнение на строително монтажни работи по реализиране на крайречния парк. С 20 хил.лв. ще бъде изграден и оборудван сондажен кладенец. Това се налага поради факта, че първоначално е предвидено поливната система на парка да се захранва от водопроводната мрежа, което води до значителни разходи.

Съветникът д-р Димитър Панев припомни: „Две години подготвяме този проект. Защо не го изпипахме докрай, за да не остават съмнения в хората? Защо  се вземат 142 хил. лв. от селата? Всички знаеме какво е състоянието им“.

В отговор кметът Георгиев поясни: “Тези промени се налагат, защото тези неща ги нямаше в процедурата. Този проект е от седем години. Проектът беше за 5млн. И половина. Изтеглихме кредит, няма да взимаме пари от селата. Освен това една част от улиците в селата са асфалтирани. Няма да се ощетяват селата”.

“Има ли проект, който е започнат с една сума, да се свърши с нея? Има ли проект без анекси?” – попита съветникът Зашкев.

“Има много такива проекти, включително и европейски” – отговори кметът. Советникът от Реформаторски блок Светлана Атанасова сподели по време на дискусията в залата: “За този проек още в началото гласувах против, защото подобни проекти се правят по Оперативните програми на ЕС. Така се прави в другите Общини, ние теглихме кредит. Против съм да се взимат пари, предвидени за изграждането на пътеката на здравето. Шокирана съм, че е предвидено поливната система на парка да се захранва от водопроводната система. Това говори за професионална неадекватност на проектанския екип. Кой нормален човек полива парк от водопроводната мрежа?”.

“Не е проблем кредитът, който ще изтеглим. Той не е проблем за възможностите на Общината. По другото съм съгласен с Вас, затова правим корекцията, за да не се полива от водопроводната мрежа” – заяви в отговор кметът Георгиев. Последва поименно гласуване и решението бе прието с 24 за и 2 въздържали се.

Както е известно, Крайречната зона се прави до Била и е проект, за който имаше лоби още от времето на Христо Ярловски. Проектнт на зоната също е позната личност – арх. Олег Николов, автор на разработки за “Самоково” и за центъра на града. Има и решение на Общински съвет, с което преди месеци се даде съгласие за теглене на кредит. При дискусиите около кредита беше пояснено, че строителството възлиза на около 1,2 млн. лв. Проектът предвижда възстановяване на паркови зони и създаване на нови зони, оформяне на връзки с р. Искър, с централната част на града и с кв.”Самоково“. Благоустрояването е с  обща площ от около 28 дка, разделена на две подзони. В едната от тях  ще се изградят езеро с декоративно мостче, фонтан, детска площадка с атракции във формата на кораб, скейт парк. Ще се монтират и съоръжения за деца с увреждания. В южната част на парка, край бул. „Искър”, ще се оформи паркинг и ще бъдат построени малка стопанска сграда и обществена тоалетна.
В другата зона ще се изградят детски площадки и зони за игри на открито. Нови пешеходни и велосипедни алеи ще има до пешеходния мост срещу „Самоково”. Наоколо ще бъдат оформени кътове за отдих. Проектът включва и монтирането на автоматизирана напоителна система.

сн. от първата копка, направена преди около три месеца